สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

Untitled Document
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)  
ศูนย์ราชการ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย 43000  
   
โทรศัพท์ 0-4241-2692   โทรสาร :0-4241-1294  

Email : nongkhai.ed@obec.moe.go.th

 
 

 
   
สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 081-7394499  
   
โทรศัพท์ 0-4241-2692 ต่อ            
กลุ่มอำนวยการ :
101
กลุ่มการเงิน :
118
กลุ่มบุคคล :
122
กลุ่มนโยบายและแผน :
121
 
กลุ่มตรวจสอบภายใน :
120
กลุ่มศึกษานิเทศน์ :
124
กลุ่มส่งเสริม :
112
กลุ่มเอกชน :
104
 
ผอ.กลุ่มแผน :
103
ผอ.กลุ่มศึกษานิเทศน์ :
105
หน้าห้อง ผอ.เขต :
107
ศูยน์เทคโนโลยีฯ :
111
 

 

 

 

 
 

500x500