สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถภาพภาษาอังกฤษครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามกรอบCEFR

วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09.00 น.

 

500x500