สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีการและกิจกรรมการจัดงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 06.00 น.

 

500x500