สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน กรณีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาในแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13.30 น.


 

500x500