สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) และการจัดการเรียนรู้เชิงรุก เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT และ RT ปีการศึกษา 2566 วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2567


 

500x500