สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 นิเทศ ติดตาม เยี่ยมชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน O-NET NT และ RT ปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

 

500x500