สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการตามโครงการสร้างเครือข่ายครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยเชิงพื้นที่

วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567

 

500x500