สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 เป็นประธานการประชุมแนวทางจัดทำ "ประชาพิจารณ์" การกำหนดกรอบอัตรากำลังบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

500x500