สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบเหตุจากภัยธรรมชาติ "วาตภัย" และติดตามการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดอำเภอสระใคร

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

500x500