สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการยกร่างและแก้ไขแนวทางการจัดการศึกษาโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

500x500