สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 แกลลอรี่ - มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

 สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายและแนวทางดำเนินการการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ.2567


 

500x500