สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
1.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร 2.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร 3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
4.หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 5.หลักเกณฑ์การให้คุณใหเโทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

 

 

500x500