สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)

 Untitled Document
1.หลักเกณฑ์การสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร และ 2.หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
 
     
 

 

 

500x500