สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
28-06
2564
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ชม 65 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
25-06
2564
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 ผู้ชม 62 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
20-05
2564
  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 77 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
02-04
2564
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 ปี พ.ศ.2563 ผู้ชม 137 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
23-02
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 157 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
23-02
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 179 คน
7
 
08-02
2564
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 172 คน
8
 
04-02
2564
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 132 คน
9
 
04-02
2564
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ผู้ชม 112 คน
10
 
31-07
2563
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้ชม 428 คน
   
1
 
13-09
2564
  เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ64 ผู้ชม 17 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
01-09
2564
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Safety Hunter ผู้ชม 13 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
01-09
2564
  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษิตพื้ฐานภาาาถิ่นโคราช ผู้ชม 9 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
16-08
2564
  ผลงานที่ชนะการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 40 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
16-08
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 24 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
10-08
2564
  เชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการและประุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ผู้ชม 37 คน
7
 
08-07
2564
  เชิญชวนเข้าร่วมงานมอบรางวัลสื่อสร้างสรรค์ ผู้ชม 74 คน
8
 
29-06
2564
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 59 คน
9
 
25-06
2564
  อบรมหลักสูตรวิชาชพระยะสั้นสำหรับสมาชิกและบุตรสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ผู้ชม 60 คน
10
 
21-06
2564
  การจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔ (งด) ผู้ชม 60 คน
   
1
 
19-03
2564
  ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 196คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
19-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 198คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
15-03
2564
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 174คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ชม 173คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 91คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
03-02
2564
  ประกาษ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ผู้ชม 189คน
7
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านผาตั้ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 182คน
8
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 183คน
9
 
15-01
2564
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว - ประกวดราคาก่อสร้างอาตารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 202คน
10
 
13-01
2564
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านว่าน - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ความยาว 86 เมตรและก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 162คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
91 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
269 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
5,558 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
6,787 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
77,476 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
44,083 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 91 คน | เมื่อวานนี้ : 269 คน | เดือนนี้ : 5,558 คน | เดือนที่แล้ว : 6,787 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 77,476 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 44,083 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500