สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
30-09
2565
  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2565 มติ กศจ.คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ชม 13 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
29-09
2565
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 4 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
31-08
2565
  ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ตำแหน่งครูผู้สอนอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 34 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
24-08
2565
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 81 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
24-06
2565
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 80 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
13-06
2565
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูสอนชาวไทยเพื่อเป็นครูสอนภาษาจีน ในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 67 คน
7
 
06-05
2565
  รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกในการรับย้ายฯ ให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 80 คน
8
 
27-04
2565
  ยกเลิกประกาศรายละเอียดองค์ประกอบ/ตัวชี้วัดการประเมินศักยภาพผู้ขอย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ผู้ชม 81 คน
9
 
08-04
2565
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย เพื่อเป็นครูสอนภาษาอังกฤษและครูผู้สอนภาษาจีนในโรงเรียนคุณภาพ สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้ชม 80 คน
10
 
08-04
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 99 คน
   
 
เชิญชวนส่งเรียงความ
30-09-2565 ผู้ชม : 6 คน
 
 
รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี
12-09-2565 ผู้ชม : 40 คน
 
1
 
30-09
2565
  เชิญชวนส่งเรียงความ ผู้ชม 6 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
30-09
2565
  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2565 มติ กศจ.คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ชม 57 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
29-09
2565
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 35 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
12-09
2565
  รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ผู้ชม 40 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
31-08
2565
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคม ผู้ชม 46 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
25-08
2565
  ทุนมูลนิธิทวี บุญยเกตุ ผู้ชม 51 คน
7
 
25-08
2565
  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้ชม 54 คน
8
 
24-08
2565
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 155 คน
9
 
17-08
2565
  โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวทยาลัย เลย รับสมัครนักเรียนชั้น ม.4 ผู้ชม 45 คน
10
 
24-06
2565
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 212 คน
   
1
 
02-06
2565
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุด (ด้วยวิธี e-bidding) ผู้ชม 129คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
02-05
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ 1 และแบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 145คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
02-05
2565
  การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ, โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 138คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
20-04
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน ๔๐ โรงเรียน (e-bidding) ผู้ชม 142คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
24-03
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา (e-bidding) ผู้ชม 102คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
22-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเมืองบาง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 131คน
7
 
21-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 134คน
8
 
12-03
2565
  ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 134คน
9
 
05-12
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ตามประกาศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ชม 207คน
10
 
29-11
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 203คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
353 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
209 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
410 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
13,170 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
75,904 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
108,485 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 353 คน | เมื่อวานนี้ : 209 คน | เดือนนี้ : 410 คน | เดือนที่แล้ว : 13,170 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 75,904 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 108,485 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500