สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
20-01
2565
  มาตรการป้องกันการทุจริตในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 1 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
20-01
2565
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 3 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
18-01
2565
  ประกาศรับย้าย รับโอน ศึกษานิเทศก์ฯ ผู้ชม 3 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
17-01
2565
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 5 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 5 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 4 คน
7
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ชม 5 คน
8
 
10-01
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 14 คน
9
 
03-01
2565
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (กรณีปกติ) ปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 59 คน
10
 
30-12
2564
  ประกาศ : รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 18 คน
   
 
ศึกษาต่อปริญญาโท
19-01-2565 ผู้ชม : 12 คน
 
1
 
21-01
2565
  แจ้งตรวจสุขภาพประจำปี กลุ่มประกันสังคม ผู้ชม 2 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
20-01
2565
  มาตรการป้องกันการทุจริตในการแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 42 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
20-01
2565
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2564 จังหวัดหนองคาย ผู้ชม 252 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
19-01
2565
  ศึกษาต่อปริญญาโท ผู้ชม 12 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
19-01
2565
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 4 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
18-01
2565
  ประกาศรับย้าย รับโอน ศึกษานิเทศก์ฯ ผู้ชม 8 คน
7
 
17-01
2565
  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 34 คน
8
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 52 คน
9
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 36 คน
10
 
15-01
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนและจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ผู้ชม 67 คน
   
1
 
05-12
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ตามประกาศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ชม 38คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
29-11
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 41คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
19-03
2564
  ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 593คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
19-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 266คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
15-03
2564
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 226คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ชม 226คน
7
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 128คน
8
 
03-02
2564
  ประกาษ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ผู้ชม 230คน
9
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านผาตั้ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 222คน
10
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 221คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
19 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
270 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
4,467 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
6,203 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
4,467 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
108,485 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 19 คน | เมื่อวานนี้ : 270 คน | เดือนนี้ : 4,467 คน | เดือนที่แล้ว : 6,203 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 4,467 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 108,485 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500