สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
17-01
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ผู้ชม 110 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
29-12
2565
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 92 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
15-12
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 85 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
30-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 119 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
22-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/ครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง/นักจิตวิทยา/นักวิชาการศึกษาและผู้ไม่มีสิทธิ์ฯ ผู้ชม 177 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ผู้ชม 94 คน
7
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ชม 94 คน
8
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 134 คน
9
 
06-10
2565
  ประกาศเลื่อนกำหนดวันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาดำรงตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 135 คน
10
 
06-10
2565
  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ผู้ชม 99 คน
   
 
ประกาศผลบรรยายธรรม
08-03-2566 ผู้ชม : 32 คน
 
1
 
08-03
2566
  ประกาศผลบรรยายธรรม ผู้ชม 32 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
08-03
2566
  ประกาศผลเลืออกตั้งนายกสมาคม ฌปอ. ผู้ชม 30 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
21-02
2566
  ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมเงินเพื่อครูไทย ๔ ภูมิภาค ครั้งที่ ๒ จังหวัดอุดรธานี ผู้ชม 59 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
21-02
2566
  เชิญร่วมงานแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผู้ชม 39 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
17-02
2566
  รับสมัครนักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผู้ชม 48 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
17-02
2566
  ข่าว สคบ ผู้ชม 34 คน
7
 
26-01
2566
  ประกวดบรรยายธรรม ผู้ชม 70 คน
8
 
26-01
2566
  ผลิตภัณฑ์โอทอป ผู้ชม 61 คน
9
 
24-01
2566
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 56 คน
10
 
24-01
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ชุดที่ 14 ประจำปี 2566 ผู้ชม 63 คน
   
1
 
31-01
2566
  (ราชประชานุเคราะห์๑๔) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบปรับปรุง รายการติดตั้งเหล็กกันตกอาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๘(พิเศษ) อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๕ ห้อง อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๒ ห้อง ปรับปรุงซ่อมแชมโรงจอดรถผู้บริหาร พร้อมก่อสร้าง อาคารรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 45คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
26-01
2566
  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคา 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 69คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
25-01
2566
  ประกวดราคาซื้อเงินกัน 2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน 40 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 85คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
23-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๑๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน < ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น) ผู้ชม 72คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
17-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้งอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( โรงเรียนธนากรสงเคราะห์) ผู้ชม 68คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
13-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),(โรงเรียนโพนทอง) ผู้ชม 53คน
7
 
02-06
2565
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุด (ด้วยวิธี e-bidding) ผู้ชม 296คน
8
 
02-05
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ 1 และแบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 327คน
9
 
02-05
2565
  การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ, โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 311คน
10
 
20-04
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน ๔๐ โรงเรียน (e-bidding) ผู้ชม 310คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
71 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
633 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9,519 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
13,819 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
37,452 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
116,373 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 71 คน | เมื่อวานนี้ : 633 คน | เดือนนี้ : 9,519 คน | เดือนที่แล้ว : 13,819 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 37,452 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 116,373 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500