สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
24-05
2566
  ประกาศรับสมัครสอบครูผู้ช่วย สพป.หนองคาย เขต 1 ผู้ชม 91 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
22-05
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 28 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
03-05
2566
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 44 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
25-04
2566
  ายชื่อข้าราชการครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ 4-2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ชม 48 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
31-03
2566
  รายชื่อข้าราชการครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ 2-2566 วันที่ 31 มีนาคม 66 ผู้ชม 77 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
31-03
2566
  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษา ที่ได้รับการพิจารณาย้าย ตามประกาศเพิ่มเติมครั้งที่ 1 ปี 2565 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ 2-2566 วันที่ 31 ผู้ชม 41 คน
7
 
17-01
2566
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ผู้ชม 216 คน
8
 
29-12
2565
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 156 คน
9
 
15-12
2565
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2565 ผู้ชม 137 คน
10
 
30-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 189 คน
   
1
 
08-06
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 27 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
24-05
2566
  ประกาศ : รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ2566 ผู้ชม 4189 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
22-05
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกขัาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 212 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
18-05
2566
  สพป.หนองคาย เขต 1 : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ผู้ชม 176 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
12-05
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ผู้ชม 127 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
11-05
2566
  จำหน่ายเสื้อสมทบทุนช่วยเหลือนักเรียนฯ ผู้ชม 38 คน
7
 
11-05
2566
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 26 คน
8
 
03-05
2566
  รับสมัครคัดเลือกข้าราชการคณูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 139 คน
9
 
25-04
2566
  รายชื่อข้าราชการครู ที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 รอบที่ 2 มติ อ.ก.ค.ศ.เขต ครั้งที่ 4-2566 วันที่ 25 เมษายน 2566 ผู้ชม 262 คน
10
 
04-04
2566
  ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ผู้ชม 76 คน
   
1
 
31-01
2566
  (ราชประชานุเคราะห์๑๔) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบปรับปรุง รายการติดตั้งเหล็กกันตกอาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๘(พิเศษ) อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๕ ห้อง อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๒ ห้อง ปรับปรุงซ่อมแชมโรงจอดรถผู้บริหาร พร้อมก่อสร้าง อาคารรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 98คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
26-01
2566
  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคา 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 162คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
25-01
2566
  ประกวดราคาซื้อเงินกัน 2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน 40 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 176คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
23-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๑๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน < ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น) ผู้ชม 161คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
17-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้งอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( โรงเรียนธนากรสงเคราะห์) ผู้ชม 118คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
13-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),(โรงเรียนโพนทอง) ผู้ชม 93คน
7
 
02-06
2565
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุด (ด้วยวิธี e-bidding) ผู้ชม 345คน
8
 
02-05
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ 1 และแบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 375คน
9
 
02-05
2565
  การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ, โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 368คน
10
 
20-04
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน ๔๐ โรงเรียน (e-bidding) ผู้ชม 376คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
625 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
100 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
958 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
14,992 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
72,453 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
116,373 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 625 คน | เมื่อวานนี้ : 100 คน | เดือนนี้ : 958 คน | เดือนที่แล้ว : 14,992 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 72,453 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 116,373 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500