สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
21-10
2564
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้อำนวยการการสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 30 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
28-09
2564
  รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา กรณีปกติ ปี พ.ศ.2564 ผู้ชม 71 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
28-06
2564
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประโยชน์ของทางราชการ กรณีเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ.๒๕๖๔ ผู้ชม 96 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
25-06
2564
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2564 ผู้ชม 104 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
20-05
2564
  โรงเรียนชุมชนบ้านปะโคประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 109 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
02-04
2564
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา เพิ่มเติม คร้ังที่ 3 ปี พ.ศ.2563 ผู้ชม 155 คน
7
 
23-02
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 172 คน
8
 
23-02
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 204 คน
9
 
08-02
2564
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 190 คน
10
 
04-02
2564
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ผู้ชม 147 คน
   
1
 
15-11
2564
  ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมวิทยาศาสตร์แะเทคโนโลีแห่งชาติ ประจำปี 2564" ผู้ชม 12 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
15-11
2564
  ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาทางวิชาการ ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ฯ ปี 2564 ผู้ชม 13 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
09-11
2564
  ขอเชิญตรวจสุขภาพประจำปี รพ.หนองคาย ผู้ชม 15 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
01-11
2564
  การประกวดคลิปวิดีโอ "ร้อง เล่น เต้น เพลงพี่หัวดี" ครั้งที่ 2 ผู้ชม 15 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
01-11
2564
  ข่าวประชาสัมพันธ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 27 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
27-10
2564
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 31 ผู้ชม 28 คน
7
 
20-10
2564
  ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองคาย จำกัด ผู้ชม 54 คน
8
 
13-09
2564
  เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ฯ64 ผู้ชม 107 คน
9
 
01-09
2564
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม The Safety Hunter ผู้ชม 46 คน
10
 
01-09
2564
  การพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษิตพื้ฐานภาาาถิ่นโคราช ผู้ชม 31 คน
   
1
 
19-03
2564
  ประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 501คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
19-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 224คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
15-03
2564
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 199คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ลงวันที่ 23 กันยายน 2563 ผู้ชม 200คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
12-03
2564
  ยกเลิกประกาศ : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับก่อนประถมศึกษา และพัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 104คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
03-02
2564
  ประกาษ : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 105 (เชือกหม้วยวิทยา) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสรา้งโครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ผู้ชม 207คน
7
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านผาตั้ง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแบบอาคารเรียน สปช.105/29 ปรับปรุง อาคารเรียน 2 ชั้น 4 ห้องใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 202คน
8
 
18-01
2564
  ประกวดราคา : โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสรา้งสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 203คน
9
 
15-01
2564
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว - ประกวดราคาก่อสร้างอาตารเรียนอนุบาล ขนาด 2 ห้องเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 227คน
10
 
13-01
2564
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านว่าน - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วมาตรฐานทึบ(ฐานรากไม่ตอกเข็ม) ความยาว 86 เมตรและก่อสร้างสนามฟุตบอล ฟ.1/42 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 177คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
127 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
508 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
9,563 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
9,997 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
101,050 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
44,083 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 127 คน | เมื่อวานนี้ : 508 คน | เดือนนี้ : 9,563 คน | เดือนที่แล้ว : 9,997 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 101,050 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 44,083 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500