สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
30-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 10 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
22-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/ครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง/นักจิตวิทยา/นักวิชาการศึกษาและผู้ไม่มีสิทธิ์ฯ ผู้ชม 65 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ผู้ชม 38 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ชม 41 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 55 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
06-10
2565
  ประกาศเลื่อนกำหนดวันในการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ฯ มาดำรงตำแหน่งบุคลาการทางการศึกษาอื่น ตามาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 86 คน
7
 
06-10
2565
  รายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวความคิด วิธีการพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการประเมินบุคคลฯ ผู้ชม 44 คน
8
 
30-09
2565
  รายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาย้าย กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2565 มติ กศจ.คร้ังที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ผู้ชม 76 คน
9
 
29-09
2565
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 38 คน
10
 
31-08
2565
  ประกาศ : รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูผู้สอนชาวต่างชาติหรือครูผู้สอนชาวไทย ตำแหน่งครูผู้สอนอังกฤษ ในโรงเรียนคุณภาพ ผู้ชม 76 คน
   
1
 
30-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 126 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
22-11
2565
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ/ครูผู้สอน/ครูพี่เลี้ยง/นักจิตวิทยา/นักวิชาการศึกษาและผู้ไม่มีสิทธิ์ฯ ผู้ชม 3113 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูพี่เลี้ยง ผู้ชม 570 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ผู้ชม 340 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
10-11
2565
  ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 1166 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
21-10
2565
  รายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ผู้ชม 199 คน
7
 
11-10
2565
  ข่าว สคบ. ผู้ชม 73 คน
8
 
11-10
2565
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาและขอรับทุนการศึกษา "โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนพื้นที่ห่างไกล" ผู้ชม 80 คน
9
 
11-10
2565
  โครงการทุนการศึกษาของโรงเรียนการบินญี่ปุ่น Japan Aviation Academy (JAA) ผู้ชม 58 คน
10
 
11-10
2565
  โปรโมชั่นพิเศษโครงการให้บริการความรู้ประจำปีงบประมาณ 2566 สวนสัตว์นครราชสีมา ผู้ชม 46 คน
   
1
 
02-06
2565
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุด (ด้วยวิธี e-bidding) ผู้ชม 210คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
02-05
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องเล่นสนามระดับก่อนประถมศึกษา(เลือกรายการ) แบบ 1 และแบบ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 241คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
02-05
2565
  การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการเครื่องฉายภาพ 3 มิติ, โปรเจคเตอร์ และอุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 227คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
20-04
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน ๔๐ โรงเรียน (e-bidding) ผู้ชม 225คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
24-03
2565
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา (e-bidding) ผู้ชม 152คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
22-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนบ้านเมืองบาง ประกวดราคาการจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 171คน
7
 
21-03
2565
  ประกวดราคา : โรงเรียนสมสะอาดดงมุขวิทยา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ ล./๕๗-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 176คน
8
 
12-03
2565
  ประกาศ โรงเรียนบ้านห้วยไซงัว : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคาร สปช.๒๐๑/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 172คน
9
 
05-12
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ : เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๑/๒๕๖๕ การจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ตามประกาศ โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ชม 249คน
10
 
29-11
2564
  โรงเรียนอาโอยาม่า ๒ ประกาศ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส้วมนักเรียนชาย ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 244คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
18 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
444 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
2,990 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
14,458 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
106,394 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
108,485 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 18 คน | เมื่อวานนี้ : 444 คน | เดือนนี้ : 2,990 คน | เดือนที่แล้ว : 14,458 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 106,394 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 108,485 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500