สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

 


ลิงค์ประชุม สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง 1 Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/6488313005?pwd=8h1IhbIw9powBnOaebPpEVwF7yGIVZ.1
Meeting ID: 648 831 3005
Passcode: 44174417
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สพป.หนองคาย เขต 1 ห้อง 2 Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/5885011712?pwd=DUNnMb8seRHS1wLR2lFFo07RfBMIKD.1

Meeting ID: 588 501 1712
Passcode: 44714417


การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ


 
 

1
 
23-02
2567
  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 อัตรา ผู้ชม 9 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
23-02
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรณีย้ายปกติ ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 10 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
31-01
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญงาน ผู้ชม 36 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
06-01
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรณีย้ายปกติ ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 47 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
05-01
2567
  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู กรณีปกติ ประจำปี พ.ศ.2567 รอบที่ 1 ผู้ชม 48 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
27-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรฯ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ผู้ชม 63 คน
7
 
19-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ลูกเสือ ผู้ชม 62 คน
8
 
19-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ชม 64 คน
9
 
19-12
2566
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน ผู้ชม 73 คน
10
 
07-12
2566
  การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ กรณีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่นฯ ผู้ชม 151 คน
   
1
 
23-02
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 24 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
23-02
2567
  การรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตัั้งผู้ได้รับการคัดเลือกที่ขึ้นบัญชีไว้ ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 7 อัตรา ผู้ชม 31 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
23-02
2567
  ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา กรณีย้ายปกติ ตามประกาศเพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 ผู้ชม 16 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
22-02
2567
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ผู้ชม 59 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
21-02
2567
  ประกาศรายชื่อข้าราชการครูที่ได้รับการพิจารณาย้าย ผู้ชม 90 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
21-02
2567
  ประกาศรายชื่อผู้บริหารที่ได้รับการพิจารณาย้าย ผู้ชม 64 คน
7
 
20-02
2567
  ประกาศรับสมัครธุรการโรงเรียนแสนสุข ผู้ชม 59 คน
8
 
15-02
2567
  เชิญร่วมสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ผู้ชม 36 คน
9
 
07-02
2567
  การจัดตั้งศูนย์ปฎิบัติการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา หนองคาย เขต 1 ผู้ชม 51 คน
10
 
31-01
2567
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ระดับชำนาญงาน ผู้ชม 104 คน
   
1
 
21-07
2566
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทดแทนสำหรับท้องเรียน DLTV (โรงเรียน Stand Alone) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๓๔ โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑ ผู้ชม 368คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
05-07
2566
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา : ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีนยการสอน 2566 (e-bidding) ผู้ชม 327คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
05-07
2566
  ประกวดราคา : ซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรีนยการสอน 2566 (e-bidding) ผู้ชม 349คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
20-06
2566
  (โรงเรียนบ้านโพนทอง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 370คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
31-01
2566
  (ราชประชานุเคราะห์๑๔) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบปรับปรุง รายการติดตั้งเหล็กกันตกอาคารเรียน ๓๑๘ล/๓๘(พิเศษ) อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๕ ห้อง อาคารเรียน ๒/๒๘ แบบ ๑๒ ห้อง ปรับปรุงซ่อมแชมโรงจอดรถผู้บริหาร พร้อมก่อสร้าง อาคารรับประทานอาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 166คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
26-01
2566
  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 อาคา 2 ชั้น 4 ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ขึ้น 2 ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 338คน
7
 
25-01
2566
  ประกวดราคาซื้อเงินกัน 2565 รายการครุภัณฑ์ทดแทนห้องเรียน DLTV จำนวน 40 โรงเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 393คน
8
 
23-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน สปช.๑๑๕/๒๙ ปรับปรุง อาคาร ๒ ชั้น ๘ ห้องเรียน (ชั้นล่าง ๔ ห้อง ชั้นบน < ห้อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (โรงเรียนบ้านหนองเดิ่น) ผู้ชม 327คน
9
 
17-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้งอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๒๙ อาคารเรียน ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันไดขึ้น ๒ ข้าง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)( โรงเรียนธนากรสงเคราะห์) ผู้ชม 264คน
10
 
13-01
2566
  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ๑๐๕/๒๙ เป็นบ้านพักครูแบบแฟลต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding),(โรงเรียนโพนทอง) ผู้ชม 265คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ
ผู้ชมเข้าวันนี้
162 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
281 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
16,218 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
20,371 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
36,589 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
190,736 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 162 คน | เมื่อวานนี้ : 281 คน | เดือนนี้ : 16,218 คน | เดือนที่แล้ว : 20,371 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 36,589 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 190,736 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500