สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
 

ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1
         การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                 แผนพัฒนาการปฎิบัติงาน      แผนป้องกันการทุจริต
การส่งเสริมความโปร่งใส/การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต            ข้อมูลนักเรียน 10 กรกฎาคม 2563                      คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/บริการ        
     รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี              รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส/ประจำปี                  แผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ       
การมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา

 
 

1
 
31-07
2563
  การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี พ.ศ.2563 ผู้ชม 205 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
31-07
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 130 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
25-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 ผู้ชม 72 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
22-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการครูผู้เกษียณอายุราชการไปแล้วเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษา ตามโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 ผู้ชม 70 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
22-06
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน-รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ผู้ชม 61 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
18-06
2563
  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 47 คน
7
 
18-06
2563
  ประกาศห้องสอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน ผู้ชม 77 คน
8
 
12-06
2563
  ประกาศรับสมัครอัตราจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2563 ณ โรงเรียนบ้านพานพร้าว อ.ศรีเชียงใหม่ ผู้ชม 50 คน
9
 
09-06
2563
  ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านปะโค รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน(ครูภาษาจีน) ผู้ชม 52 คน
10
 
09-06
2563
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ผู้ชม 39 คน
   
1
 
23-11
2563
  การรับสมัครสมาชิกสมาคม รอง ผอ.สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ผู้ชม 8 คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
23-11
2563
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ผู้ชม 65 คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
16-11
2563
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการเลือกตั้ง ผู้ชม 18 คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
16-11
2563
  ประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน ผู้ชม 8 คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
16-11
2563
  โกมลวิทยาคาร 88 ปี ผู้ชม 16 คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
16-11
2563
  โครงการรถโรงหนัง ผู้ชม 12 คน
7
 
04-11
2563
  ประกาศ : รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ กลุ่มงานบริการ ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ผู้ชม 235 คน
8
 
04-11
2563
  ประกาศ : โรงเรียนบ้านโคกคอน ผลสอบการคัดเลือกธุรการโรงเรียน ผู้ชม 40 คน
9
 
02-11
2563
  ** โรงเรียนบ้านโคกคอน ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ผู้ชม 46 คน
10
 
22-10
2563
  ช่องทางรับข้อร้องเรียน การดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผู้ชม 32 คน
   
1
 
12-11
2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด Shopping List ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 8คน : ใหม่ล่าสุด
2
 
12-11
2563
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 8คน : ใหม่ล่าสุด
3
 
26-08
2563
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 63คน : ใหม่ล่าสุด
4
 
26-08
2563
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Shopping List จำนวน 7 รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 67คน : ใหม่ล่าสุด
5
 
19-08
2563
  ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (แบบ มอก.) และระดับมัธยมศึกษา (แบบ มอก.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ผู้ชม 80คน : ใหม่ล่าสุด
6
 
13-07
2563
  มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (โต๊ะเรียน - เก้าอี้เรียน) ผู้ชม 92คน
7
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : (ครุภัณฑ์สำหรับงานไฟฟ้า หน้า78-103 ผู้ชม 78คน
8
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : (ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีไทย หน้า4-58) ผู้ชม 71คน
9
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 (ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน หน้า 59-125) ผู้ชม 56คน
10
 
13-07
2563
  เกณฑ์ครุภัณฑ์ ปี 2561 : ครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากาล หน้า 146-182 ผู้ชม 45คน
   
 
 
 
ip ของคุณ คือ 34.237.138.69
ผู้ชมเข้าวันนี้
111 คน
ผู้เข้าชมเมื่อวานนี้
469 คน
ผู้เข้าชมเดือนนี้
7,893 คน
ผู้เข้าชมเดือนที่แล้ว
8,012 คน
ผู้เข้าชมปีนี้
36,406 คน
ผู้เข้าชมปีที่แล้ว
0 คน
 

 

Back to top

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 1 (NK1)
ถนนบริเวณศูนย์ราชการ ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 43000 , โทร 0-4241-2692

เปิดเว็บไซต์วันที่ 1 กรกฎาคม 2563
สถิติการเข้าชมเว็บไซต์ : วันนี้ 111 คน | เมื่อวานนี้ : 469 คน | เดือนนี้ : 7,893 คน | เดือนที่แล้ว : 8,012 คน | ผู้เข้าชมปีนี้ : 36,406 คน | ผู้เข้าชมปีที่แล้ว : 0 คน

ขับเคลื่อนโดย Jc-Model-School v.2020 V2.2. ถูกต้อง php และ CSS.

     
 
500x500